Inkl. moms Ekskl. moms

Panodil tabletter

Du skal være min. 18 år for at købe denne vare.

Denne vare tages ikke retur!

Bemærk venligst: For håndkøbslægemidler under udleveringsgruppe HX, indeholdende samme aktive stof, må der kun udleveres en pakning pr. kunde pr. dag. Lægemidler må kun sælges til personer der er fyldt 15 år. Kontakt venligst vores kundeservice for yderligere information.

Smertestillende. Panodil tabletter á 500 mg (filmovertrukne - delekærv - mrk. Panodil) tilsat farve: Brilliant blå FCF E 133.

Farmakokinetik:
Absorberes næsten fuldstændigt (85- 90%) og meget hurtigt i den proximale del af tyndtarmen efter peroral indgift. Maksimal plasmakoncentration nås efter 0,5-1 time. Absorptionen sker noget hurtigere efter indgift af brusetabletter, oral opløsning og oral suspension. Ved tilsætning af natriumhydrogencarbonat fordobles absorptionshastigheden af paracetamol. Terapeutisk plasmakoncentrationsområde for antipyretisk og analgetisk effekt er 65-130 mikromol/l (10-20 mg/l). Plasmahalveringstid 2-4 timer. Virkningsvarigheden er 4-6 timer efter peroral indgift. Paracetamol metaboliseres i leveren, hvor 80% konjugeres med glucuronid og sulfat og udskilles gennem nyrerne. Ved metaboliseringen dannes også en reaktiv potentiel toksisk metabolit, N-acetyl-p-benzoquinon-imin (NAPQI). Ved normal dosering inaktiveres NAPQI af gluthation i leveren. Ved overdosering af paracetamol øges produktionen af NAPQI, som dermed overstiger mængden af gluthation i leveren. NAPQI bindes i stedet til makroproteiner i levercellen, hvilket forårsager levercelleskade og levercellenekrose.

Indikationer:
Svage smerter. Febernedsættende.

Doseringsforslag:
Voksne. 0,5-1 g 3-4 gange dgl., højst 4 g i døgnet. Børn. 50 mg/kg legemsvægt/døgn fordelt på 3-4 doser.

Graviditet:
Kan anvendes i normale doser.

Amning:
Udskilles i modermælk. Ved almindelig dosering får det ammede barn kun en lille mængde af stoffet, og der er herved ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. Plasmahalveringstiden for paracetamol er lang hos nyfødte og spædbørn.

Kontraindikationer:
Alvorlig lever- eller nyreinsufficiens. Pulvere til oral opløsning indeholder aspartam, der i organismen omdannes til phenylalanin. Denne dispenseringsform må derfor ikke anvendes til patienter med phenylketonuri (Føllings sygdom).

Forsigtighedsregler:
Kombinationsbehandling med dextropropoxyphen bør undgås på grund af øget risiko for alvorlige hjertebivirkninger ved overdosering.

Bivirkninger:
Stort set bivirkningsfrit i normale doser 0,5-1 g 3-4 gange dgl.

Forgiftning:
Se paracetamol på www.medicin.dk.

Interaktioner:
Paracetamol kan øge udskillelsen af lamotrigin og kan ved regelmæssig indtagelse i mere end 5 dage øge effekten af warfarin.

Bloddonor:
Må tappes.

Holdbarhed: Se holdbarhedsdato på emballagen.

Håndtering og destruktion: Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Udlevering: HX.

Produktinformationen er omskrevet/forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsens godkendte produktresumé. Fuldt produktresume kan rekvireres hos GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S. Indehaver af markedsføringstilladelsen: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S. Telefon 44 86 86 86.

Læs altid vejledningen som følger produktet omhyggeligt!

Kontakt Lægemiddelstyrelsen.

Produktblad.

Sortér efter:
Varenr.
Beskrivelse
Antal stk. pr. salgsenhed
Pakning
Pris