Bedre sundhed for alle

Med borgeren i centrum hjælper vi praktiserende læger, kommunale sundhedsprofessionelle og regionshospitaler med medicinske produkter, anordninger og udstyr.

OneMed er en værdidreven virksomhed

Vi vil være en værdiskabende partner for sundhedssektoren, der bidrager til bedre patientresultater og reducerer de samlede udgifter til pleje ved at bygge og opkøbe virksomheder, der sammen med sundhedsudbydere skaber adgang til bedre sundhed for alle.

Læs mere her