Om os

Vores vision og mission

Vi vil skabe bedre sundhed for alle. Som en del af Asker Healthcare Group er det  vores vision at være den førende sundhedskoncern i Europa inden for medicinske udstyr.

Vi vil være en værdiskabende partner for sundhedssektoren, der bidrager til bedre patientresultater og reducerer de samlede udgifter til pleje ved at bygge og opkøbe virksomheder, der sammen med sundhedsudbydere skaber adgang til bedre sundhed for alle.

Vi bestræber os på at reducere vores miljøpåvirkning og samarbejder med vores leverandører om at forbedre arbejdsforholdene i hele forsyningskæden.

Vores vision

Vores værdier

Vi arbejder for at skabe værdi for og opbygge relationer med vores kunder, aktionærer og andre samarbejdspartnere baseret på vores kerneværdier.

Omsorg for kunden

Vi overgår vores kunders forventninger og etablerer langsigtede, tillidsfulde partnerskaber med kunder og leverandører. Det er vores højeste prioriteret at hjælpe sundhedssektoren med at tilbyde bedre behandling til lavere omkostninger.

Vi er partner for vores kunder og støtter dem i deres valg. Vi leverer ikke kun det, vi har lovet, men forsøger at overgå deres forventninger.  

Passion for udvikling

Vi udfordrer hele tiden den måde, vi gør tingene på, så vi kan udvikle os selv og vores forretning.

Vi har iværksætterånd og løbende forbedringer skaber kvalitet i samarbejdet med vores kunder.

At tage ansvar

Vi tror på, at den enkelte kan og vil tage ansvar, og hos OneMed tager vi ansvar for vores kunder, vores ansatte og miljøet.

Vi holder hvad vi lover, leverer til tiden og har fokus på en bæredygtig værdikæde som skåner miljøet mest muligt. Vi respekterer, motiverer og involvererer vores medarbejdere, så de giver kunderne den bedste oplevelse hver dag.

Ejerforhold

Historie og ejerskab

I 1985 blev grossistvirksomheden Danpleje etableret i Aarhus og voksede sig hurtigt til en af landets foretrukne leverandører af sygeplejeprodukter. Det var startskuddet på en spændende, innovativ og vækstorienteret rejse – først som Danpleje OneMed og senere som OneMed A/S. 

I 2006 blev OneMed A/S en del af OneMed Group, som i dag har er en del af  Asker Healthcare Group. Asker opbygger og opkøber førende virksomheder inden for medicinsk udstyr og services i Europa. Gruppen består af mere end 30 virksomheder i 14 lande, der støtter sundhedsudbydere og patienter med at forbedre patientresultater, reducere de samlede omkostninger til behandling og sikre en retfærdig og bæredygtig værdikæde. Asker Healthcare Group har hovedkontor i Stockholm i Sverige og har en årlig omsætning på SEK 8 milliarder. 

2021: Et udviklingsorienteret år

2021 blev på mange måder et banebrydende år for OneMed A/S, først og fremmest fordi vi flyttede ind i nyopført domicil i Søften nord-vest for Aarhus. Vores nye domicil består af 4000 m2 lager, herunder 350 m2 renrum og 150 m2 depot til brandfarlige væsker og en administrationsbygning på 1300 m2 .

Og så blev 2021 året, hvor vi købte den danske Virksomhed ZiboCare A/S og gik fra 80 til 110 medarbejdere. Mens vi hos OneMed er stærke på engangshjælpemidler, er ZiboCare en kvalitetssikker leverandør af flergangshjælpemidler, og sammen vil vi skabe innovative og nytænkende løsninger til sundhedssektoren.

 

 

CSR / ESG / Bæredygtighed

”Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og samarbejder med vores leverandører på at forbedre arbejdsforholdene i hele forsyningskæden. Vi arbejder hele tiden på at fjerne mellemled i forsyningskæden, hvormed vi får mulighed for at kommunikere direkte med leverandørerne og hjælpe dem med at intensivere deres CSR arbejde.” 

Morten Nielsen, Administrerende direktør i OneMed A/S. 
 

Arbejdsmiljø og miljømæssigt aftryk i vores værdikæde

Hos OneMed omfavner og fremmer vi lighed og forskellighed i vores arbejdsstyrke. Vi forventer at vores medarbejdere, uanset hvor i virksomheden de arbejder, tager ansvar for at skabe et godt og inkluderende arbejdsmiljø for sig selv og deres kollegaer. 

Vi ser det også som vores ansvar at forebygge og mindske potentielle negative påvirkninger af menneskerettigheder og/eller arbejdsrettigheder hos vores leverandører og samarbejdspartnere.  

Forud for valg af nye leverandører har vi faste procedurer for risikoevaluering af leverandøren,  herunder om de miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold er i orden. Vi beder også leverandørerne om at følge vores adfærdskodeks og tager på den måde ansvar for at bidrage til anstændige jobs med respekt for universelle menneskerettigheder.  

Vi arbejder målrettet på at sikre gode arbejdsvilkår for medarbejdere i hele vores forsyningskæde. Vi forventer at vores leverandører efterlever vores sociale og miljømæssige standarder, og vi foretager løbende gennemgange af vores leverandører.

Miljøstyring og miljøkrav

Miljøstyring og miljøkrav

Vi forpligter os  til at udvise god miljøstyring ved at opfylde de internationale  krav, regler og aftaler, der påvirker koncernens markeder.

Vi minimerer vores egen negative indvirkning på miljøet ved at udnytte energi- og naturressourcer effektivt og ved at anvende systemer til genvinding og genbrug af materialer.

Vores indsats og engagement er eksemplificeret i vores nyopførte domicil i Søften. Et byggeri med klimavenlige løsninger både ude og inde. Også i naturen omkring bygningerne, vil der i de kommende år opvokse et nøje planlagt faunaområde med stor og inspirerende biodiversitet.

Miljømæssigt aftryk

Miljømæssigt aftryk

Vi er distributør af medicinsk udstyr og samarbejder med mange leverandører. Vi er en del af en stor værdikæde, der dækker råvarer og global produktion over hele verden, hvilket kræver fragt til og fra vores lagre. Det har naturligvis et miljøaftryk, og derfor har vi også et særligt stort fokus på at minimere belastningen med tiltag, som bidrager tilsvarende positivt.

Vores fokusområder for eliminering af miljøbelastningen er primært indenfor transport, emballering, PVC-frie private label produkter (evercare og Selefa) og biobaserede produkter. 
Vi har et særligt stort fokus på miljøet i forbindelse med vores forsendelsesemballering af produkterne. Et af fokusområderne er at anvende flere forskellige størrelser forsendelseskartoner, så kartonen passer til mængden af produkter, og emballagen og mængden af luft i kartonen mindskes mest muligt.

Vores forsendelsesemballage består af papkasser (ca. 99%) og luftpuder af tyndt plastik (ca. 1%) til beskyttelse af produkterne. Vores leverandør er FSC-certificeret lige som deres underleverandører.

OneMeds forsendelseskartoner er bølgepapkasser, som består af 100% genanvendt papir og kan sorteres som pap og genanvendes. Luftpuderne er også 100 % genanvendelige, og der er vandbaseret tryk på puderne.

Sundhed og trivsel 

Sundhed og trivsel 

Det er vores kerneforretning at tilbyde brede produktsortimenter i kombination med serviceydelser og derigennem forbedre sundhed, samtidig med at de samlede plejeudgifter reduceres.

Vi bidrager til lavere udgifter i sundhedssektoren og gør det muligt for sundhedspersonale at gøre det, de er bedst til: At drage omsorg for og pleje patienterne.

Som leverandør af medinsk udstyr sørger vi hos OneMed for at tilbyde vores kunder et stort og bredt produktsortiment, så det altid er muligt at tilbyde patienten den bedste behandling. Derfor har vi også et team af sygeplejersker, som altid står klar til at rådgive vores kunder om produktvalg og -brug.

 

Kvalitet i alt hvad vi gør

Certificering efter ISO-13485 

I 2021 blev OneMed certificeret efter ISO-standard 13485. Ved at implementere den standard i vores kvalitetsarbejde sikrer vi interne processer og procedurer, som understøtter virksomhedens kvalitetsmål. Vi ønsker at demonstrere for vores kunder, at vi lever op til de højeste krav og naturligvis alle lovmæssige krav i branchen.

  

ISO-13485 er målrettet kvalitetsstyring af medicinsk udstyr og som distributør af medicinsk udstyr er det ideelt til at sikre overholdelse af kravene i Forordningen for Medicinsk Udstyr 2017/745 og Forordningen for Invitro Diagnostica 2017/746. 
Derudover sikrer OneMed også overholdelse af kravene i EU Persondataforordningen 2016/679 (herefter GDPR) og overholdelse af kravene til distributører efter EU Forordningen for Personlige værnemidler 2016/425 (herefter PPER). 

Se vores certifikat her.

 

Certificering efter ISO-13485 

ISAE-3000 erklæring 

I OneMed behandler vi hver dag persondata på vegne af dataansvarlige kommuner, som anvender vores serviceydelser i forbindelse med levering af kropsbårne hjælpemidler til kommunens bevillingsborgere. OneMed agerer som databehandler i henhold til databehandleraftaler med de dataansvarlige kommuner. To gange årligt gennemfører vi interne audits, hvor alle procedurer gennemgås og risikovurderes. Derudover fører vi tilsyn med vores underdatabehandlere og  gennemfører GDPR-undervisning samt afholder awareness-aktiviteter for vore medarbejdere.

Og så afprøver vi vores GDPR-arbejde ved at få udarbejdet en uafhængig revisorerklæring (ISAE-3000) med sikkerhed om informationssikkerhed og foranstaltninger i databehandleraftaler mellem os og vores kunder. Vi er stolte af at kunne præsentere en erklæring uden afvigelser.

ISAE 3000

Dansk Initiativ for Etisk Handel – DIEH 

I medicobranchen opleves et stigende fokus på ansvarlighed og bæredygtighed i offentlige indkøb. Med vores medlemskab i DIEH bidrager vi aktivt til standardisering og kvalitetssikring af krav og markedsstandarder. Et arbejde der skal gøre det lettere for indkøbskontorerne at formulere kravene og sammenligne leverandørernes tilbud – og for leverandørerne at forstå og imødekomme kravene. Vi deltager aktivt i dialogmøder og indhenter inspiration til vores 360 graders leverandørarbejde.